លទ្ធផលចុងក្រោយជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨

លទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៨ បានប្រកាសនូវថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩ នាសាលសន្នីសិទចតុមុខ។ ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា.

 

របាយការណ៏សារពត៌មានអំពីជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៨

លទ្ធផលសង្ខេបនៃជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៨